Endast idag: Gratis frakt!

Disclaimer

Rättsligt meddelande
Följande användningsvillkor gäller för användning av www.presenttrad.com. Genom att använda denna webbplats anses du ha läst och accepterat användarvillkoren.

Användning av information
Presenttrad strävar efter att alltid tillhandahålla korrekt och uppdaterad information på denna webbplats. Även om denna information har sammanställts med största möjliga omsorg garanterar Presenttrad inte informationens fullständighet, korrekthet eller aktualitet. Den juridiska informationen på webbplatsen är av allmän karaktär och kan inte anses ersätta juridisk rådgivning.

Inga rättigheter kan härledas från informationen. Presenttrad ansvarar inte för skador som härrör från användningen av informationen eller webbplatsen eller för att webbplatsen inte fungerar som den ska.

Ett förhållande mellan Presenttrad och användaren av webbplatsen kan inte uppstå automatiskt på grund av sändning och mottagande av information via webbplatsen eller via e-post.

E-post

Presenttrad garanterar inte att e-postmeddelanden som skickas till den kommer att tas emot eller behandlas (i tid), eftersom mottagande av e-postmeddelanden inte kan garanteras i rätt tid. Säkerheten för e-posttrafik kan inte garanteras helt på grund av tillhörande säkerhetsrisker. Genom att svara med Presenttrad via e-post utan kryptering eller lösenordsskydd accepterar du denna risk.

Hyperlänkar
Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser från tredje part. Presenttrad har inget inflytande på tredje parts webbplatser och ansvarar inte för deras tillgänglighet eller innehåll. Presenttrad accepterar därför inget ansvar för skador som härrör från användning av tredje parts webbplatser.

Immateriella rättigheter
Alla Presenttrad-publikationer och kommunikationer skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Med undantag för personligt och icke-kommersiellt bruk får ingenting från dessa publikationer och meddelanden reproduceras, kopieras eller på annat sätt offentliggöras på något sätt utan Presenttrad skriftliga förhandsgodkännande.
Gratis frakt inom Sverige
Online-butik certifierad
100% Tillfredsställelsesgaranti